ژیمناستیک

اعجوبه 9 ساله ری به کمتر از طلا راضی نمی گردد

اعجوبه 9 ساله ری به کمتر از طلا راضی نمی گردد

در خانواده ای ورزشکار به جهان آمد. پدرش کونگ فوکار بود و مادرش هم با ورزش بیگانه نبود. شاید به همین دلیل هم بود که خیلی زود پا به سالن های ورزشی گذاشت. هنوز 9سالش تمام نشده است، اما ویترینی از افتخارات ورزشی را در کارنامه خود دارد. 7مدال طلای بین المللی...

5 اردیبهشت 1399
ابهام در چگونگی فعالیت و تعطیلی سامانه آموزشی فدراسیون ژیمناستیک

ابهام در چگونگی فعالیت و تعطیلی سامانه آموزشی فدراسیون ژیمناستیک

مسوول طراحی سایت آموزش فدراسیون ژیمناستیک در واکنش به علت مسدود شدن وب سایت سامانه آموزشی این فدراسیون گفت که این سامانه به دلیل عدم همکاری فدراسیون در راه اندازی کامل و برای جلوگیری از تخلفات احتاقتصادی اقتصادی مسدود شده است.

26 آذر 1398