سه میلیون و 120 هزار واکسن آسترازنکا تا انتها سال وارد می گردد خبرنگاران

به گزارش تفطن، مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: سه میلیون و 120 هزار دوز واکسن آسترازنکا از کره جنوبی و از سهمیه ایران از سبد کوواکسن تا پایان سال وارد کشور می گردد.

سه میلیون و 120 هزار واکسن آسترازنکا تا انتها سال وارد می گردد خبرنگاران

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، حیدر محمدی روز یکشنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در خصوص واردات واکسن کرونا از خارج نمی توانیم بر قول طرف های خارجی خیلی حساب باز کنیم، به عنوان مثال در خصوص واکسن های سبد کواکس قرار بود تا انتها سال، پنج میلیون واکسن به ایران تحویل دهند، بعد شد، چهار میلیون و در نهایت قرار شد سه میلیون و 120 هزار دوز وارد گردد که امیدواریم این واکسن ها را که از نوع واکسن آسترازنکا از کره جنوبی است و سازمان غذا و دارو هم آن را تایید نموده، به موقع و طبق وعده تا انتها سال تحویل دهند.

وی گفت: واکسن اسپوتنیک هم تا به امروز 320 هزار دوز به ایران تحویل داده شده و تزریق آن هم آغاز شده است.

محمدی افزود: یکی دیگر از سناریوهای دیگر تامین واکسن فراوری مشترک قراردادی است که یکی از شرکتهای داخلی با موسسه گامالیای روسیه قرارداد بسته و قرار است به صورت حق العمل این واکسن را برای ایران و روسیه فراوری کند، مواد اولیه واکسن را روسیه تامین می نماید، همان واکسن روسی است که فراوری آن در کشور انجام می گردد و امنیت خاطر بیشتری برای ایران ایجاد می نماید.

مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو ادامه داد: واکسن دیگری که فراوری مشترک قراردادی خواهد داشت، فراوری مشترک واکسن کرونا بین انستیتو پاستور ایران و یک شرکت کوبایی است، فاز یک و دو آن در کوبا اجرا شده. فاز سه آن در ایران هم انجام می گردد و پس از تایید و تکمیل این مرحله فراوری این واکسن را که از نوع نوع ترکیب و پروتئینی است در انستیتو پاستور خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در حوزه و اردات جهت با دقت دنبال می گردد، مشکلاتی وجود دارد، در خیلی از کشورها هنوز واکسیناسیون را آغاز ننموده اند، به هر حال بعضی از این واکسن ها ممکن است، عوارضی داشته باشند. شرط بعضی فراورینمایندگان خارجی برای صادرات واکسن به ایران این بود که مراحل کارآزمایی بالینی را در ایران انجام دهند که نپذیرفتیم. شرکت گامالیای روسیه فراوری نماینده واکسن اسپوتنیک روسیه این شرط را نگذاشت و بعد از اینکه فاز سه مطالعات بالینی آن تمام شد با این شرکت قرارداد خرید بستیم البته شرکت فراوری نماینده روسی قرارداد فراوری مشترک با آسترازنکا هم دارد که محتمل است از این و اکسن هم وارد کنیم.

محمدی افزود: آسترازنکا یک واکسن سوئدی - انگلیسی است که علاوه بر سوئد به صورت یک شرکت چند ملیتی در کشورهای دیگری مثل هند، روسیه و کره جنوبی نیز فراوری می نماید و ایران فعلا این واکسن را از شرکت کره جنوبی خرید می نماید. شرکت بهارات هند هم واکسن کوواکسین را فراوری می نماید. این واکسن هم مجوز مصرف اضطراری در ایران را دریافت کرد.

واردات 250 هزار دوز واکسن سینوفارم از چین

وی ادامه داد: موسسه سینوفارم چین هم هست که با درخواست وزارت خارجه 250 هزار دوز واکسن آن را تحویل گرفتیم اما شرط مصرف آن را در کشور کامل شدن مدارک، مطالعات فازهای اول تا سوم آن گذاشیم تا بر اساس آن مجوز مصرف اضطراری صادر گردد.

محمدی درباره فراوری واکسن کرونا در داخل کشور نیز گفت: روش های مختلفی برای فراوری واکسن در داخل دنبال می گردد، مهمترین آن فراوری واکسن با استفاده از ویروس غیر فعال است که تجهیزات و آزمایشگاههای آن را در کشور در اختیار داریم، نوع دیگر فراوری پروتئینی این واکسن است که توالی خاص پروتئین ها را دنبال می نماید و مشابه فراوری واکسن هپاتیت بی در داخل است که فراوری آن مشکل تر است و زمان بیشتری می برد.

وی افزود: فعلا این فرم فراوری را خیلی در کشور نداریم اما این جهت هم به وسیله فراوری مشترک به صورت DNA یا RNA دنبال می گردد، در واقع این جدیدترین روش فراوری واکسن است که کشورها دنبال می نمایند. ساده ترین روش همان روش فراوری واکسن با ویروس غیر فعال است که بیشتر کشورها روی این فرم کار می نمایند و به طور طبیعی سریعتر به نتیجه می رسد.

مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو ادامه داد: جهت کلی فراوری فرآورده های بیولوژیک نسبت به فرآورده های شیمیایی متفاوت است، واکسن و فرآورده های شیمیایی جهت مختصرتری دارند و در مواردی جهت کلینیکال ترایال(مطالعات بالینی) را ندارند و برای بعضی آنها آنالیز های زیستی انجام می گردد.

محمدی گفت: جهت آنالیز های سازمان غذا و دارو برای واکسن ها کاملا تعیین است و از زمانی که شرکت ها برای فراوری واکسن اعلام آمادگی می نمایند، بازرسی ها و ارزیابی ها درباره توان فراوری واکسن این شرکتها آغاز می گردد، مستندات لازم باید به سازمان غذا و دارو داده گردد، مطالعات پیش بالینی و بالینی و تکمیلی نیز باید انجام می گردد و اگر نواقصی باشد، باید برطرف گردد، اگر نواقص قابل چشم پوشی باشد به علت شرایط کنون اپیدمی ممکن است چشم پوشی و بر اساس ارزیابی های دقیق اعلام نظر می گردد.

وی افزود: اگر برنامه شرکت فراوری واکسن تایید شد، شرکت برای دریافت کد اخلاق به کمیته اخلاق معاونت تحقیقاتی وزارت بهداشت معرفی می گردد تا امکان مطالعات بالینی انسانی فراهم گردد و اگر تایید گردد مجوز آغاز فاز مطالعات انسانی داده خواهد شد.

محمدی ادامه داد: در این مرحله اتمام مطالعات بالینی را شرط صدور پروانه نکردیم و اگر شرکتی در داخل نتایج مطالعات بالینی را به سازمان غذا و دارو ارائه کند، می توانیم مجوز مصرف اضطراری را همان طور که برای واکسن های وارداتی صادر کردیم برای واکسن های داخلی هم صادر کنیم. اگر نتایج مطالعات فاز یک مورد تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار بگیرد برای تایید مطالعات فاز دو مستندات خود را ارائه می نمایند و می توانند وارد مراحل بعدی بشوند.

فراوری ماهانه 1.5 میلیون واکسن کرونا در سال 1400

مدیر کل دارو وزارت بهداشت تاکید نمود: فعلا موسسه برکت، فاز یک انسانی واکسن کرونا را بر اساس ویروس غیبرطرفال تمام نموده است. موسسه رازی در فرم نوترکیب واکسن کار می نماید که مقداری جهت آن طولانی تر و سخت است اما جهت فراوری واکسن غیر فعال زودتر به نتیجه می رسد. آنتی ژن واکسن موسسه رازی را یک شرکت چینی تهیه نموده، اگر نمونه فراوری شده بخش صنعتی را به سازمان غذا و دارو ارائه نمایند بلافاصله برای تایید به آزمایشگاه می رود و اگر تایید شد با همان نمونه اول، مطالعات بالینی فاز یک را آغاز می نمایند.

وی گفت: شرکت های دیگر هم هستند که برای فراوری واکسن کوشش می نمایند و در فاز پیش بالینی هستند، اگر این مرحله انجام گردد می توانند وارد فازهای بعدی شوند. بعضی از واکسن ها از نوع ویروس غیر فعال هستند. واکسن موسسه رازی هم از نوع نوترکیب است. واکسن آن هم دو دوزی است که در دو فرم تزریقی و یک فرم استنشاقی فراوری می گردد؛ واکسن استنشاقی بعد از فرم تزریقی استفاده می گردد و یاری می نماید که اثربخشی بیشتر باشد.

محمدی افزود: مهمترین مشکل فراوری واکسن در کشور تامین مواد اولیه است که امیدواریم فراوری نمایندگان انحصاری بعضی از این مواد، این اقلام را به ایران بدهند و البته شرکت های دانش بنیان در ایران نیز بتوانند این اقلام را فراوری نمایند و با تامین کامل این اقلام بتوانیم به فراوری ماهانه 1.5 میلیون واکسن کرونا در تابستان 1400 برسیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 3 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 3 اردیبهشت 1400 گردآورنده: tafatton.ir شناسه مطلب: 1871

به "سه میلیون و 120 هزار واکسن آسترازنکا تا انتها سال وارد می گردد خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سه میلیون و 120 هزار واکسن آسترازنکا تا انتها سال وارد می گردد خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید