عاقبت آشنایی های خیابانی و خواستگاری های غیررسمی

به گزارش تفطن، به خشونت کشیده شدن خواستگاری های نافرجام زمینه هایی دارد که جوانان و خانواده ها با مطالعه آن می توانند از بروز آن پیشگیری نمایند.

عاقبت آشنایی های خیابانی و خواستگاری های غیررسمی

به گزارش، هرازگاهی در اخبار می شنویم که یک خواستگاری نافرجام، منجر به اتفاقات بدی شده است؛ یک طرف ماجرا که جواب نه شنیده به خاطر آن که رویاهایش را برباد رفته دیده اقدام به خشونت نموده است. از گروگان دریافت دختر تا اسیدپاشی و تهدید به قتل و... هر کدام از این رفتار ها دو طرف دارد، یک طرف ماجرا فردی که پیش از آن که نظر طرف مقابلش را بداند در رویاهایش همه چیز را تمام شده فرض نموده و حالا نمی تواند باور کند وصالی در کار نیست. طرف دیگر هم دختر و خانواده اش که حین شکل گیری یک رابطه عاطفی یا در جریان یک آشنایی و حتی خواستگاری، یا رفتار های ناهنجار طرف مقابل را نادیده دریافتد و متوجه بحرانی بودن شرایط نبودند یا با رفتارهای شان زمینه بروز خشونت طرف مقابل را ناخواسته فراهم نموده اند. نتیجه مهارت نداشتن در خواستگاری، نتیجه تسلط نداشتن به مهارت های حل مسئله و بی توجهی خانواده ها به روابط جوانان زمینه ساز حوادثی است که با دانستن نکاتی می شد از بسیاری از آن ها پیشگیری کرد. در این پرونده از چند منظر این موضوع را آنالیز می کنیم. اول سراغ زمینه ها می رویم، بعد راه های پیشگیری از چنین حوادثی را از سمت پسر و خانواده اش آنالیز می کنیم و در نهایت به شیوه های درست نه گفتن از سوی دختر و خانواده اش می پردازیم.

به صورت کلی، چه عواملی می تواند احتمال بروز مشکل بعد از شنیدن جواب منفی در خواستگاری را افزایش دهد؟

طی سال های اخیر حوادث ناشی از نه شنیدن به خواستگاری در کشور ما، چندین و چند بار خبرساز شده است. از حوادثی، چون اسیدپاشی گرفته تا چاقوکشی و ایجاد ضرب و جرح. به طور کلی و در چنین حوادثی که بعد از جواب منفی شنیدن به خواستگاری اتفاق می افتد، بخشی از ماجرا به ویژگی های شخصیتی پسر باز می گردد. به عنوان مثال شخصیت های وابسته و خام از نظر عاطفی، احتمال بیشتری دارد که درگیر واکنش های هیجانی شدید شوند. همچنین نوع رابطه پسر و دختر، تصور متفاوت دختر و پسر از رابطه شان، روشی که او برای خواستگاری در پیش می گیرد و نقشی که خانواده ها در این بین برخوردارند هم می تواند در شدت این حوادث نقش داشته باشد.

هرچه آشنایی اولیه پیش از خواستگاری طولانی تر و عواطف در آن نقش قوی تری داشته باشد، احتمال بروز واکنش های غیرمنطقی پس از جواب رد شنیدن افزایش می یابد. این مسئله به ویژه درباره روابطی که دور از چشم خانواده ها و به صورت مخفی پیش رفته است، بیشتر می تواند دیده گردد. در بسیاری از پرونده های حوادثی از این دست، دختر یا اطرافیان او اعلام می نمایند که تصور آن ها از رابطه بین دختر و پسر، رابطه ای عادی بین دو همکلاسی، دو همکار یا دو آشنا بوده است و آن ها تصوری از شدت علاقه پسر نداشته و موضوع را جدی نگرفته اند. این جدی ندریافت موضوع هم گاهی باعث می گردد دختر به دم دست ترین روش به پسر نه بگوید و کار را سمت بدتر شدن سوق دهد. از سوی دیگر در بسیاری از این مواقع، پسر به دلایل متعددی، چون خجالت، شرم از خود، عزت نفس پایین و ... توان ابراز روشن احساسات خود را نداشته و تنها در ذهن خود به این رابطه و احساسات حول و حوش آن بال و پر داده است. این نداشتن مهارت در بیان احساسات خوشایند را می توان زنگ خطر جدی در نظر گرفت چرا که وقتی کسی توان ابراز احساسات خوشایند خود را ندارد، در غالب مواقع توان مدیریت هیجانات ناخوشایند خود را هم ندارد.

در تعدادی از پرونده هایی از این دست، پسر به تنهایی در محیطی غیررسمی برای خواستگاری اقدام نموده و بعد از شنیدن جواب رد به ناگهان از کوره در رفته و واکنشی غیرمنطقی در پیش گرفته است. به نظر می رسد که نداشتن حامی در کنار خود، می تواند احتمال بروز مشکل را در چنین موقعیت هایی افزایش دهد. ضمناً، بعضی از جوانانی که آغاز آشنایی یا شکل گیری رابطه عاطفی خود را از خانواده مخفی نگه می دارند، وقتی نوبت به خواستگاری می رسد، ترجیح می دهند اشاره هایی به خانواده نمایند و آن ها را در جریان قرار دهند. بعضی رفتار های خانواده که می تواند واکنش های غیرمنطقی پسر را در این شرایط شدت ببخشد، عبارت اند از: مسخره کردن و دست انداختن او در قالب جملاتی مانند مگه کسی هم به تو زن میده؟!، چطور می خواهی یکی دیگه رو هم بدبخت کنی؟! یا اعلام این که حاضر به یاری و حمایت از پسر نبوده و او نمی تواند روی یاری آن ها حساب کند. توجه داشته باشید که این برخوردها، بار روانی جواب رد شنیدن را به شدت افزایش می دهد و می تواند پسر را به سمت رفتار های غیرمنطقی سوق دهد.

خواستگاری رفتن شاید در ظاهر رسمی که از قدیم رایج بوده است، اما صندلی خواستگاری رفتن در این روز ها با آن چیزی که در گذشته انجام می شده است، تفاوت زیادی دارد. توجه به این تفاوت می تواند تا حدی به درک این مسئله که چرا حوادث بعد از جواب رد شنیدن در خواستگاری در سال های اخیر افزایش یافته است، یاری کند. به صورت سنتی خواستگاری رفتن، مرحله ابتدایی آشنایی دو خانواده و دو فردی که مناسب ازدواج با همدیگر تشخیص داده شده بودند، در نظر گرفته می شد. این که خانواده ها و دو فرد در مجلس خواستگاری با هم آشنا می شدند و در صورتی که نظرشان مساعد بود، برای آشنایی بیشتر یا قدم های بعدی برنامه ریزی می کردند. اما این روز ها در شهر های بزرگ، خواستگاری صندلی متفاوتی دارد. خواستگاری برای تعداد قابل توجهی از جوانان، حالا مرحله ای است که طی آن می خواهند به آشنایی خودشان رسمیت دهند، جدیت خود را در رابطه اثبات یا مورد مناسب خود را به خانواده معرفی نمایند. توجه به این تفاوت صندلی خواستگاری در زمینه فرهنگی این گروه از جوانان اهمیت زیادی دارد چرا که اگر در گذشته جوانی بعد از خواستگاری و آشنایی اولیه، جواب رد می شنید، معمولا از نظر هیجانی چندان درگیر ماجرا نبود. از سوی دیگر دختر هم در آن زمینه فرهنگی وقتی می خواست جواب رد بدهد، نگرانی های کمتری درباره واکنش پسر داشت، اما متاسفانه در زمینه فرهنگی جدید، داستان جواب رد شنیدن و حتی جواب رد دادن، پیچیدگی ها و ظرافت های بیشتری را به دنبال دارد، چرا که در بسیاری از موارد پای رابطه عاطفی (گاهی دو طرفه و گاهی یک طرفه) در میان است.

گاهی و به هر دلیلی، ممکن است یکی از دو طرف یا خانواده هایشان به جمع بندی برسند که این ازدواج به صلاح نیست و تصمیم بگیرند تا به طرف مقابل، جواب منفی بدهند. در این بین، بهترین واکنش چه خواهد بود؟

پیش از این که از نظر روانی در رابطه ای سرمایه گذاری زیادی انجام دهید، سعی کنید از فردی که مورد اعتمادتان است، درباره انتخاب خود، مشورت بگیرید. این فرد می تواند فردی از خانواده، اقوام، محیط کار یا یک روان شناس باشد.

اگر ازخواستگارتان جواب رد شنیدید، ناامید نشوید. البته بهتر است خودتان برای بار دوم اقدام نکنید و فرد دیگری را برای این موضوع واسطه کنید.

داشتن درگیری ذهنی زیاد درباره یک فرد، رابطه با او، خواستگاری و ازدواج، می تواند از نظر هیجانی شما را آسیب پذیرتر از حالت عادی سازد. اگر احساس می کنید توان بیان خواسته خود را ندارید، در عوض تعلل زیاد، بهتر است فرد قابل اعتماد و بزرگ تری را واسطه کنید تا او در زمانی کوتاه تر برای صحبت، پا پیش بگذارد.

پیش از اقدام برای خواستگاری، احتمال پاسخ رد شنیدن را در نظر داشته باشید و برای زمان بعد از جلسه حتما برنامه ریزی کنید. به عنوان مثال با خود قرار بگذارید اگر جواب رد بود، بعد از جلسه خواستگاری به باشگاه بروید.

در نهایت این که اگر درگیری ذهنی شما به رغم جواب رد شنیدن و مخالفت اطرافیان با فرد مورد علاقه تان، ادامه دارد، از مشاوره متخصصان یاری بگیرید. این کار بیش از همه به آرامش شما یاری خواهد نمود.

وقتی فرزندتان موردی را به شما معرفی می نماید و تقاضای همراهی برای خواستگاری دارد، حتی اگر با انتخاب او موافق نیستید، او را تنها نگذارید. طرد کردن فرزند و فرستادن او به تنهایی برای این که به خواسته اش برسد، گاهی به نتایج بسیار تلخی می انجامد.

اگر فرزند شما جواب رد شنیده است، موضوع را بی اهمیت جلوه ندهید. از او بپرسید که در این روز ها چطور می توانید به او یاری کنید، این پیشنهاد می تواند به او یاری کند تا این روز های سخت را آسان تر پشت سر بگذارد.

اگر احساس می کنید فرزندتان بعد از شنیدن جواب رد، از نظر هیجانی ثبات نداشته، تغییرات محسوسی در خورد و خوراک و خوابش نمایان و آشفته است، از متخصص یاری بگیرید.

چند نکته که بهتر است دختران و خانواده شان در زمان جواب رد دادن به خواستگاری افراد سمج در نظر داشته باشند

جواب نه گفتن به یک خواستگاری حق هر دختری است. اما همواره این جواب رد دادن، آسان نیست؛ گاهی خانواده ها در رودربایستی گیر افتاده اند، گاهی دختر احساس گناه می نماید و گاهی هم البته نگرانی از واکنش پسر، دختر را دچار تعلل می نماید. این مورد آخری، یعنی ترس از واکنش پسر، موضوعی است که قصد تامل در آن را داریم و می خواهیم نکاتی را مطرح کنیم که بهتر است در زمانی که نگرانی هایی درباره واکنش پسر وجود دارد، دختر و خانواده اش در نظر داشته باشند.

اول این که اگر فکر می کنید موردی برای ازدواج مناسب نیست یا شما به هیچ عنوان قصد ازدواج ندارید، شاید بهتر باشد پیش از این که فرد مورد علاقه تان در رویا های خود، مسئله را تمام شده بداند، جلوی جدی شدن رابطه را بگیرید و همان ابتدای کار جواب رد بدهید.

اگر پسری به شما در محیطی که تنها هستید، پیشنهاد ازدواج بدهد و احساس می کنید از نظر هیجانی متعادل نیست، سعی کنید از پاسخ مستقیم به او در آن موقعیت خودداری و کوشش کنید او را متقاعد کنید تا همراه خانواده یا در محیطی رسمی تر به خواستگاری بیاید. بعد از دور شدن از او و در فرصتی مناسب می توانید پاسخ خود را طبق نکاتی که در ادامه می آید، به او اعلام کنید.

اگر فردی که خانواده شما او را نمی شناسد از شما خواستگاری نموده است و می خواهید جواب رد دهید، پیشنهاد می گردد، یکی از اعضای خانواده یا اقوام را از ماجرا مطلع کنید و اگر نگرانی در این رابطه دارید، با او در میان بگذارید. مخفی کردن موضوع از خانواده می تواند شما را بسیار آسیب پذیر کند.

دست انداختن، تحقیر فرد مقابل یا با نیش و کنایه صحبت کردن، از روش های نادرست در زمان پاسخ رد دادن به خواستگاری است که از نظر هیجانی و احساسی در شرایط نامناسبی قرار گرفته است.

به صورتی صریح، شفاف و مختصر، به خواستگار خود نه بگویید. بعد از پاسخ شفاف، از بحث و کوشش برای اقناع اجتناب کنید. این کوشش برای اقناع و ادامه تماس ها، گاهی باعث می گردد، طرف مقابل تصور کند شما مایل به ادامه رابطه هستید.

اگر خواستگار شما می خواهد شما را قانع نموده یا از صحبت شما قانع نشده است، از او درخواست کنید تا به صورت کتبی و پیغامکی صحبت های خود را به شما منتقل کند. پیشنهاد مراجعه به مشاور هم از دیگر گزینه ها در این شرایط می تواند باشد.

شرح دادن دلیل مخالفت، همواره آسان نیست. اگر در این زمینه مشکل دارید، از واسطه ای برای رساندن پیغام خود بهره ببرید.

نکته دیگر این که اگر به واسطه جواب رد دادن، تهدید به خشونت شده اید، موضوع را جدی و در صورت لزوم با پلیس تماس بگیرید.

در نهایت نکته بدیهی این است که هر چند پاسخ منفی دادن از سمت دختر و خانواده اش باید محترمانه و با رعایت قواعدی باشد، اما حتی اگر این موارد به هر دلیلی رعایت نشد هم توجیهی برای رفتار های پرخاشگرانه و ناهنجار از سمت پسر و خانواده اش نیست.

منبع: خراسان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 2 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tafatton.ir شناسه مطلب: 1055

به "عاقبت آشنایی های خیابانی و خواستگاری های غیررسمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عاقبت آشنایی های خیابانی و خواستگاری های غیررسمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید