پینگ پنگ

فدراسیون جهانی تکواندو به رتبه دوم ASOIF صعود کرد.

پس از ارزیابی انجمن بین المللی بازی های المپیک، فدراسیون جهانی تکواندو به رتبه دوم ASOIF صعود کرد.

1 شهریور 1399

اعزام دو دسته بازیکن به مسابقات تنیس روی میز پروتور اتریش

به گزارش خبرنگاران، مسابقات پروتور جهانی اتریش یکی از رویدادهای پیش بینی شده برای آماده سازی ملی پوشان تنیس روی میز ایران پیش از شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا است. این رقابت ها طی روزهای 11 تا 15 شهریورماه برگزار می گردد و به همین منظور اعضای تیم ملی کشورمان...

14 بهمن 1398

اعزام پینگ پنگ بازان برتر رنکینگ جهانی و ملی به مسابقات جهانی

برترین مردان و زنان پینگ پنگ باز رنکینگ دنیای و ملی به مسابقات قهرمانی دنیا اعزام می شوند.

29 فروردین 1398